аралас секрециялы бездер - ішкі секреция бездерінің физиологиясы > VOC

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

VOC

Training аралас секрециялы бездер - ішкі секреция бездерінің физиологиясы

페이지 정보

profile_image
작성자 Gertrude
댓글 0건 조회 32회 작성일 24-05-16 01:29

본문

 
 
 
 
 
 
th?q=аралас+секрециялы+бездер+ішкі+секреция+бездерінің+физиологиясы
 
 
аралас секрециялы бездер - ішкі секреция бездерінің физиологиясы [Подробнее...]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ішкі секреция бездеріне жататындар: гипофиз, қалқанша без, қалқанша маңы безі, айырша без (тимус), эпифиз, бүйрекүсті бездері және т.б. Ұйқы безі мен жыныс бездері аралас бездер. Олар әрі. Кіріспе. Пән: Медицина. Жұмыс түрі: Материал. Тегін: Антиплагиат. Көлемі: 8 бет. Таңдаулыға: Ішкі секреция бездерінің физиологиясы. Ішкі секреция жайлы. Аралас секрециялы бездер, ішкі секреция бездерінің физиологиясы Эндокриңді бездер. Эндокринді бездер немесе Ішкі секреция бездері (glandula endocrinae, лат. glandula без, грек, endon — ішкі, krino — бөлу) — гормондарын организмнің сұйық ішкі ортасына (қан, лимфа, ұлпа. Организмде бездер көп, барлық бездерді ішкі және сыртқы секрециялық бездер деп екі топқа бөледі. Сырткы секрециялы қ (лат. секреция —сөл шығару) бездердің. Аралас бездер сөл де, гормон да бөледі. Сөлді арнайы өзектері арқылы басқа жерде орналасқан мүшелерге, ал гормондарды тікелей қанға бөледі. Сондықтан бұл бездер әрі сыртқы, әрі ішкі. Эндокриндік бездер қызмет ерекшеліктеріне қарай екі топқа бөлінеді: 1) Біріңғай эндокриндік қызмет атқаратын бездер. Оларға қалқанша, қалқансерік. Эпифиз, қалқанша, қалқаншасерік бездері, айырша без, бүйрек үсті,ұйқы және жыныс бездері жатады. Соңғы екеуі аралас секрециялы бездер. Ішкі секреция. Кіріспе. Пән: Медицина. Жұмыс түрі: Материал. Тегін: Антиплагиат. Көлемі: 8 бет. Таңдаулыға: Ішкі секреция бездерінің физиологиясы. Ішкі секреция жайлы. Сабақтың тақырыбы: Ішкі секреция бездері. Сабақтың мақсаты: 1. Білімділік. Ішкі және сыртқы секреция бездерінің анатомиясы, физиологиясы, бездер бөлетін гормондардың әрекеті, гуморольдық реттелу туралы оқушылардың. Ішкі секреция (сөлініс) бездері немесе эндокринді бездер. Эндокринді жүйе. Ішкі секреция бездерінің ауруларының визуальді диагностикасы. Гуморальдық. Ішкі секреция бездері ерекше заттар — гормондарды өте аз мөлшерде бөледі. Мысалы, адамға 3г В витамині қажет болса, адреналин. Ішкі секреция, немесе эндокриндік, бездер деп өздері түзген биологиялық белсенді заттарды тікелей қанға немссе сөлге (лимфаға) бөлетін. Пәні: Биология. Сыныбы: 8а. Сабақтың тақырыбы: Ішкі, сыртқы және аралас секреция бездері. Эндокриндік жүйе. Гормондардың қасиеттері, мүшелер. 1.1 Ішкі секреция бездерінің физиологиясы және функциялық реттелу жолдары. Адам және жануарлар организмі дамудың «онтогенез» деп аталатын циклін бастан өткізеді. Онтогенез дегеніміз. Cкачать: Ішкі, сыртқы және аралас секреция бездері. Эндокриндік жүйе. Гормондардың қасиеттері, мүшелер жұмысын реттеудегі маңызы. Гормондарды арнайы бездер бөліп шығарады, олар қан мен. Ішкі секреция бездері(эндокринді) – бұл Аралас секрециялы бездер – эндокриндік және экзокриндік Ішкі секреция бездерінің анатомо-физиологиялық қасиеттері. Аралас бездер сөл де, гормон да бөледі. Сөлді арнайы өзектері арқылы басқа жерде орналасқан мүшелерге, ал гормондарды тікелей қанға бөледі. Сондықтан бұл бездер әрі сыртқы, әрі ішкі.


школа-интернат с проживанием в алматы
тәуелсіз қазақстанның бейнелеу өнері шығарма
туған жер өзің дегенде автор
tcl страна производитель
2 сынып математика есептер жинағы

.
==============================================================

~~~~~ как рассчитать главный аркан в матрице судьбы ~~~~~

==============================================================
.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 10,042건 1 페이지

검색

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
1,089
어제
1,328
최대
1,549
전체
15,546
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.